NORDIC HEALTH INNOVATION – DIAGNOS PÅ DISTANS

eHealth by Sigma hjälper Nordic Health Innovation att möjliggöra diagnos på distans.

Med hjälp av AppIoT, Ericssons plattform för Internet of Things (som Sigma varit med och utvecklat) bygger vi på Sigma nu en framtida lösning till Nordic Health Innovation, NHI. Lösningen kommer att kunna integrera informationen från NHI och Glesmedicinskt Centrum med den svenska sjukvårdens journalsystem och det nybildade svenska e-hälsokontot HälsaFörMig.

NHI vill säkerställa informationshanteringen till och från vårdgivarnas primära medicinska data- och journalsystem, i syfte att underlätta för forskningen och effektivisera hälso- och sjukvården, genom utbyggnaden av så kallade virtuella hälsorum.