MORGONDAGENS VÅRD ÄR HÄR

Läs mer om oss

eHealth by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som skapar lösningar för morgondagens hälso- och sjukvård. Med vår specialistkunskap och innovationskraft stöttar vi idag olika typer av partners inom sjukvårdssektorn; både offentliga och privata vårdgivare, entreprenörsbolag för eHälsolösningar och traditionella it- och systemleverantörer.

Engagera patienter


Med hjälp av digitala lösningar engagerar vi patienten, skapar en bättre vårdupplevelse och i slutänden ett bättre resultat för patienten.

Stärka vårdteamen


Vi tar fram och skapar lösningar som ger vårdteamen ökad produktivitet och effektivitet

Förbättra klinisk kvalitet och effektivisera processer


Med hjälp av innovationslösningar och avancerad analys är vi med och skapar förbättrad klinisk kvalitet och/eller effektivare processer.

Transformera vårdkedjan


Med hjälp av smarta enheter och intelligenta system skapar vi värdefull insikt i vårdkedjan som kan bidra till att förbättra patientens resultat och skapa operationell effektivitet.
Läs mer om våra lösningar

Akutrum för distansundersökning för Region Jämtland Härjedalen

Lösning för distans-övervakning av hjärtan

Coala Life har utvecklat Coala Heart Monitor för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Sigma har i egenskap av strategisk partner utvecklat molnlösningen och tillhörande IT-lösningar. Läs mer